Over GC Emmaheerdt

Gezondheidscentrum Emmaheerdt is gevestigd op de begane grond van het voormalige lts-schoolgebouw, op de hoek van de Liefkensstraat en de Emmastraat. Op de eerste verdieping is verpleeghuis Oosterlengte gevestigd. Het gehele gebouw is in eigendom van Aedifica, een Belgische ideële zorgvastgoedbelegger, met een Nederlandse vestiging in Amsterdam. Aedifica verhuurt de begane grond ten behoeve van het gezondheidscentrum aan een coöperatie, waarvan de betrokken zorgverleners lid (kunnen) zijn. Zo houden de zorgverleners maximaal grip op de exploitatie van het gezondheidscentrum en de positie die het gaat innemen in de Oldambster gemeenschap. 

Essentieel voor het leveren van goede zorg en bijstand, en dus wat ons betreft ook een belangrijke voorwaarde voor het huren van ruimte in het gezondheidscentrum is, dat er optimaal wordt samengewerkt. Tussen zorgverleners onderling, maar ook met de patiënt en zo nodig met diens sociale omgeving. We verwachten van onze zorgverleners dan ook dat zij continu in contact met elkaar staan, opdat de zorgverlening optimaal met en rondom de patiënt vorm en inhoud krijgt. Dat continue contact wordt door het bestuur van het gezondheidscentrum zo maximaal mogelijk gefaciliteerd. We proberen voor een goede werkomgeving en een prettige sfeer te zorgen en ook hebben we enkele ontmoetingspunten gecreëerd en een kantine ingericht voor de lunch, voor gezamenlijke besprekingen en andere activiteiten. Alles er op gericht om elkaar zovaak mogelijk te ontmoeten.

Onze zorgverleners

Momenteel zijn in het gezondheidscentrum een huisartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk, een bekkenfysiotherapiepraktijk, een voetzorgpraktijk, een logopodiepraktijk,een gzz-instelling en een bureau voor dagelijkse begeleiding van kinderen en jeugdigen gevestigd. Zie daarvoor de pagina 'Zorgverleners'.  

De volgende disciplines worden in 2023 verwacht: apotheek, wijkverpleegkundige zorg, diëtetiek, diagnostiek, healthy aging, mondzorg en het sociaal domein.

Onze zorgverleners