GC Emmaheerdt

Huisartsenzorg, apotheek, fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, diëtetiek, voetzorg, logopedie, ggz, begeleiding kinderen, healthy aging

Neem contact op!  Over ons´╗┐

Integrale, multidisciplinaire zorgverlening

In Gezondheidscentrum Emmaheerdt werken diverse hulpverleners in zorg en welzijn multidisciplinair en intergraal samen om de inwoners van Oldambt e.o de zorg te bieden die bij hen past. Deze zorg wordt samen met de inwoners vorm gegeven en zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd. Doordat alle disciplines samenwerken is er een schat aan kennis en ervaring in huis om de inwoners te ondersteunen bij klachten en ziekte en ook bij gezondheid en zelfredzaamheid.

Door beleidsmakers en zorgverzekeraars wordt zelfredzaamheid vaak verondersteld, maar dat is vaak niet terecht. Wij willen dan ook de mensen die daartoe de behoefte hebben, volledig dienstbaar zijn. Dat betekent naast aandacht voor de mentale of lichamelijke klacht op zich, vooral ook aandacht voor  de onderliggende oorzaak en het oplossen daarvan.

Neem contact op!

Academisch gezondheidscentrum

Coöperatie Zorg en Welzijn Oldambt UA wil structureel bijdragen aan het verbeteren en toekomstbestendig maken van de (preventieve) zorg voor de inwoners in de regio Noordoost Groningen. Dit gaan we doen door o.a. vanuit GC Emmaheerdt opleidings- en onderzoeksplekken te bieden voor verschillende (para)medische beroepen. We beogen daarmee ook dat GC Emmaheerdt een broedplaats voor zorginnovaties wordt.


Neem contact op!